All posts by admin

Ryzyko na drogach w Europie

Najbezpieczniejsze drogi w Europie Najbezpieczniejsze drogi można znaleźć w Szwecji, gdzie 80% dróg zaklasyfikowano jako drogi o bardzo małym ryzyku. Na kolejnych miejscach znalazły się Holandia – 50% dróg o bardzo małym ryzyku i Słowenia – 30% dróg o bardzo małym ryzyku. Najniebezpieczniejsze drogi w

Ocena ryzyka sieci dróg w Polsce

Ocena ryzyka społecznego na drogach jest to sprawdzenie do jakiej klasy ryzyka zaliczane jest ryzyko społeczne występujące na danym obszarze. W tym przypadku może to być zarówno szczegółowo zmierzone ryzyko, jak i ryzyko szacowane. Drugim krokiem jest klasyfikacja ryzyka według jednego z trzech poziomów: ryzyka

Ryzyko społeczne na drogach krajowych

Przez ryzyko społeczne rozumie się możliwość wystąpienia strat w ludziach lub strat ekonomicznych na danym obszarze w określonym czasie. Ryzyko społeczne jest to więc liczba wypadków, ofiar i kosztów jakie spowodowały wypadki na danym odcinku drogi w obranym fragmencie czasu, najczęściej jest to rok. Ocena