All posts by admin

Ocena ryzyka sieci dróg w Polsce

Ocena ryzyka społecznego na drogach jest to sprawdzenie do jakiej klasy ryzyka zaliczane jest ryzyko społeczne występujące na danym obszarze. W tym przypadku może to być zarówno szczegółowo zmierzone ryzyko, jak i ryzyko szacowane. Drugim krokiem jest klasyfikacja ryzyka według jednego z trzech poziomów: ryzyka

Ryzyko społeczne na drogach krajowych

Przez ryzyko społeczne rozumie się możliwość wystąpienia strat w ludziach lub strat ekonomicznych na danym obszarze w określonym czasie. Ryzyko społeczne jest to więc liczba wypadków, ofiar i kosztów jakie spowodowały wypadki na danym odcinku drogi w obranym fragmencie czasu, najczęściej jest to rok. Ocena

Wskaźniki bezpieczeństwa ruchu

Podstawowe wskaźniki bezpieczeństwa ruchu Służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa na drodze, do jego oceny stosują różnorodne wskaźniki. Do najbardziej podstawowych należy liczba wypadków oraz liczba ofiar. Szczegółowe wskaźniki bezpieczeństw ruchu Jednak dla pełniejszego i bardziej szczegółowego obrazu bezpieczeństwa oraz zagrożeń jakie pojawiają się na drogach