Bezpieczeństwo dróg w twoim miejscu zamieszkania

Polska podjęła współpracę w ramach EuroRap, której efektem było stworzenie mapy ryzyka na polskich drogach. Dzięki temu poruszając się po Polsce można odnaleźć mapę ryzyka dla naszego kraju i przed podróżą szczegółowo się z nią zapoznać.

Jest to również doskonała wskazówka dla samorządów i jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie dróg, co do tego gdzie należy poprawić bezpieczeństwo. Aby droga była bezpieczna powinny charakteryzować się:

  • zabezpieczonymi drzewami i słupami przy drogach,

  • dobrym oświetleniem,

  • szerokimi pasami,

  • dobrymi warunkami do wyprzedzania,

  • szerokim pasem dzielącym przeciwległe pasy ruchu,

  • szerokim i utwardzonym poboczem,

  • dobrym oznakowaniem.