Bezpieczeństwo na drodze rowerem

Rowerzysta jest podobnie jak samochód uczestnikiem ruchu drogowego, oznacza to, że ma takie samo prawo jak samochód poruszać się po jezdni i obowiązują go takie same przepisy ruchu drogowego co samochód. Oznacza to, że każdy kto wsiada na rower powinien posiadać wiedzę z zakresu ruchu drogowego.

Dziecko na drodze

Z tej też przyczyny dzieci poniżej 10 roku życia nie mogą samodzielnie poruszać się po drodze, muszą zawsze znajdować się pod opieką dorosłych, a jeździć mogą wyłącznie po chodnikach, zaś dzieci powyżej 10 roku życia, aby mogły samodzielnie poruszać się po jezdni muszą zyskać uprawnienia, zaświadczające o znajomości przepisów, a więc Kartę Rowerową, która obowiązuje do 18 roku życia.