Bezpieczna droga do szkoły

Bezpieczeństwo na drodze dotyczy również w dużej mierze dzieci, aby mogły się one poruszać bezpiecznie ulicami policja oraz nauczyciele w przedszkolach i szkołach prowadzą pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieci uczone są prawidłowego przechodzenia przez jezdnie oraz reakcji na sygnalizację świetlną.

Innym sposobem na zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły jest obecność zatrudnionych specjalnie w tym celu osób, które pomagają dzieciom przejść przez ulice. Takie osoby są z daleka widoczne dzięki odblaskowym ubraniom oraz znakowi, który trzymają w ręce.