Bezpieczny transport pasażerów

W przewozach osób istotne jest nie tylko bezpieczeństwo kierowcy, ale również podróżujących z nim pasażerów. Dlatego też prawo ustanawia szereg wymogów jakie muszą być spełnione, aby firma mogła legalnie przewozić ludzi.

Przede wszystkim firma, która prowadzi taki przewóz musi posiadać uprawnienia do prowadzenia tego typu pojazdów oraz licencje na przewóz osób.

Kierowcą nie wolno również zabierać pasażerów na stojąco, bowiem stanowi to duże zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, w razie kontroli, kierowcy grozi mandat, a pasażerowie, którzy nie mają miejsc siedzących będą zmuszeni opuścić pojazd.