Category Archives: Bezpieczny transport

Bezpieczny transport pasażerów

W przewozach osób istotne jest nie tylko bezpieczeństwo kierowcy, ale również podróżujących z nim pasażerów. Dlatego też prawo ustanawia szereg wymogów jakie muszą być spełnione, aby firma mogła legalnie przewozić ludzi. Przede wszystkim firma, która prowadzi taki przewóz musi posiadać uprawnienia do prowadzenia tego typu

Bezpieczny transport krajowy

W transporcie krajowym zagrożenia jakie mogą wyniknąć dla kierowcy samochodu i towarów to przede wszystkim zagrożenia związane z nieostrożnością, pośpiechem czy zmęczeniem, które mogą doprowadzić do wypadku, dlatego niezmiernie ważna jest dbałość o odpowiedni wypoczynek przed i w trakcie trasy. Zagrożeniem może być również nieodpowiednie

Bezpieczny transport międzynarodowy

W transporcie międzynarodowym występują liczne zagrożenia bezpieczeństwa, z których zdawać sobie sprawę powinien każdy kierowca wyruszający w zagraniczną trasę. Niekiedy zdarza się konieczność przejazdu przez kraje, w których panują niepokoje i rozruchy, w takich przypadkach często lepiej jest obierać trasy okrężne, aby nie narażać siebie