Category Archives: Ocena ryzyka na drogach

Bezpieczeństwo dróg w twoim miejscu zamieszkania

Polska podjęła współpracę w ramach EuroRap, której efektem było stworzenie mapy ryzyka na polskich drogach. Dzięki temu poruszając się po Polsce można odnaleźć mapę ryzyka dla naszego kraju i przed podróżą szczegółowo się z nią zapoznać. Jest to również doskonała wskazówka dla samorządów i jednostek

Europejski program oceny ryzyka na drogach

W całej Europie prowadzone są pomiary ryzyka społecznego występującego na droga w ramach ogólnoeuropejskiego projektu przygotowywane są również mapy ryzyka dla poszczególnych krajów. Takie pomiary prowadzone są w ramach wspólnych projektów takich jak EuroRap, w którym to opracowywane są mapy ryzyka dla Europy (a konkretnie

Ryzyko na drogach w Europie

Najbezpieczniejsze drogi w Europie Najbezpieczniejsze drogi można znaleźć w Szwecji, gdzie 80% dróg zaklasyfikowano jako drogi o bardzo małym ryzyku. Na kolejnych miejscach znalazły się Holandia – 50% dróg o bardzo małym ryzyku i Słowenia – 30% dróg o bardzo małym ryzyku. Najniebezpieczniejsze drogi w