Europejski program oceny ryzyka na drogach

W całej Europie prowadzone są pomiary ryzyka społecznego występującego na droga w ramach ogólnoeuropejskiego projektu przygotowywane są również mapy ryzyka dla poszczególnych krajów. Takie pomiary prowadzone są w ramach wspólnych projektów takich jak EuroRap, w którym to opracowywane są mapy ryzyka dla Europy (a konkretnie krajów, które biorą udział w programie).

W skali całej Europy najliczniejsze są drogi, na których występuje małe ryzyko społeczne, jest ich aż 41%. Jednak dróg o bardzo mały ryzyku jest już tylko 10%, zaś dróg gdzie noruje się bardzo duże ryzyko jest aż 14%.