Monitoring GPS

Dzięki monitoringowi GPS możliwe jest zlokalizowanie danego pojazdu oraz prześledzenie drogi, którą się poruszał. Systemu, które umożliwiają monitoring przy pomocy GPS mają również duże znaczenie dla bezpieczeństwa drogowego. Takie systemy między innymi kontrolują bowiem czas pracy kierowcy, dzięki czemu w łatwy sposób można sprawdzić czy nie jest on zmęczony i nie pozostaje w drodze zbyt długo, co stanowi ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego. Jest to więc narzędzie, które może doskonale posłużyć nie tylko do optymalizacji kosztów firmy, ale również bezpieczeństwa na drodze.