Ocena ryzyka sieci dróg w Polsce

Ocena ryzyka społecznego na drogach jest to sprawdzenie do jakiej klasy ryzyka zaliczane jest ryzyko społeczne występujące na danym obszarze. W tym przypadku może to być zarówno szczegółowo zmierzone ryzyko, jak i ryzyko szacowane.

Drugim krokiem jest klasyfikacja ryzyka według jednego z trzech poziomów:

  1. ryzyka akceptowanego, czyli dopuszczalnego, takiego które stanowi element codziennych sytuacji drogowych,

  2. ryzyka tolerowanego, czyli takiego, które istnieje i podejmowane są środki aby je zmniejszać,

  3. ryzyka nieakceptowanego (niedopuszczalnego), czyli ryzyka w stosunku, do którego bezwzględnie muszą zostać podjęte działania w celu jego minimalizacji.

Według raportów w 2011 r. w Polsce było aż 60%b dróg klasyfikowanych jako drogi bardzo wysokiego ryzyka, 20% dróg mających ryzyko duże, a zaledwie 10% o ryzyku średnim i około 5% dróg z małym lub bardzo małym ryzykiem.