Ochrona przeciwpożarowa w halach przemysłowych

 

Budowa wszelkich hal przemysłowych, którymi trudni się firma http://halbud.com.pl/ , musi odbywać się zgodnie z określonymi zasadami. W przypadku hal przemysłowych mamy głównie do czynienia z ochroną mienia i prowadzonej działalności. Tym samym istotne jest zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji. Hale przemysłowe muszę mieć zapewnioną ochronę na najwyższym poziomie. Hale przemysłowe są głównym typem budynków, których dotyczą odmienne zasady.


Parametry określające wymagania przeciwpożarowe dla hal przemysłowych:

  • Gęstość obciążenia ogniowego – określa energię powstałą podczas spalania materiałów znajdujących się w strefie pożarowej
  • Zagrożenie ewentualnym wybuchem
  • Liczba kondygnacji, składających się na wysokość hali
  • Powierzchnia obiektu, czyli strefa pożarowa

Na podstawie wskazanych parametrów określa się klasę odporności pożarowej i ogniowej, która przedstawia się w pięciostopniowej skali od A do E. Klasa A jest najwyższą. Powinna dotyczyć takich elementów konstrukcyjnych jak: główna konstrukcja nośna, konstrukcja dachu, ściana, pokrycie dachu, czy ściany zewnętrzne lub wewnętrzne.

 

Hale przemysłowe muszę mieć zapewnioną ochronę na wysokim poziomie.

Hale przemysłowe muszę mieć zapewnioną ochronę na najwyższym poziomie.

 

Każdy budynek musi spełniać określone wymagania dotyczące trwałości i wytrzymałości w przypadku wybuchu pożaru. Są to jednak warunki trudne do spełnienia. Pocieszenie stanowi fakt, iż przepisy techniczno – budowlane dopuszczają zastosowanie urządzeń przeciwpożarowych w halach przemysłowych, które łagodzą wymagania budowlane. Mogą to być: samoczynne urządzenie gaśnicze, wodne lub instalacje oddymiające i odprowadzające ciepło.