Europejski program oceny ryzyka na drogach

W całej Europie prowadzone są pomiary ryzyka społecznego występującego na droga w ramach ogólnoeuropejskiego projektu przygotowywane są również mapy ryzyka dla poszczególnych krajów. Takie pomiary prowadzone są w ramach wspólnych projektów takich jak EuroRap, w którym to opracowywane są mapy ryzyka dla Europy (a konkretnie

Ryzyko na drogach w Europie

Najbezpieczniejsze drogi w Europie Najbezpieczniejsze drogi można znaleźć w Szwecji, gdzie 80% dróg zaklasyfikowano jako drogi o bardzo małym ryzyku. Na kolejnych miejscach znalazły się Holandia – 50% dróg o bardzo małym ryzyku i Słowenia – 30% dróg o bardzo małym ryzyku. Najniebezpieczniejsze drogi w

Ocena ryzyka sieci dróg w Polsce

Ocena ryzyka społecznego na drogach jest to sprawdzenie do jakiej klasy ryzyka zaliczane jest ryzyko społeczne występujące na danym obszarze. W tym przypadku może to być zarówno szczegółowo zmierzone ryzyko, jak i ryzyko szacowane. Drugim krokiem jest klasyfikacja ryzyka według jednego z trzech poziomów: ryzyka