Bezpieczeństwo na drodze rowerem

Rowerzysta jest podobnie jak samochód uczestnikiem ruchu drogowego, oznacza to, że ma takie samo prawo jak samochód poruszać się po jezdni i obowiązują go takie same przepisy ruchu drogowego co samochód. Oznacza to, że każdy kto wsiada na rower powinien posiadać wiedzę z zakresu ruchu

Bezpieczna droga do szkoły

Bezpieczeństwo na drodze dotyczy również w dużej mierze dzieci, aby mogły się one poruszać bezpiecznie ulicami policja oraz nauczyciele w przedszkolach i szkołach prowadzą pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieci uczone są prawidłowego przechodzenia przez jezdnie oraz reakcji na sygnalizację świetlną. Innym sposobem

Kampanie społeczne poświęcone bezpieczeństwu na drogach

Źródło zdjęcia: www.wirtualnemedia.pl Reklama w służbie bezpieczeństwu Kampanie społeczne wykorzystują te same narzędzia, którymi posługuje się reklama, jednak jedyny co chcą sprzedać to odpowiednie postawy społeczne. Istnieje wiele różnorodnych kampanii, które miały i mają podnosić poziom bezpieczeństwa na drogach. „Piłeś? Nie jedź! Włącz myślenie!” To kampania