Prowadzę – jestem trzeźwy

W ciągu wczorajszego dnia na polskich drogach zatrzymano 118 nietrzeźwych kierowców. Pomimo prowadzonych licznych akcji społecznych nadal na drogach w Polsce spotyka się osoby, które prowadzą po spożyciu alkoholu. Tymczasem alkohol sprawia, że kierowa nie jest w stanie prawidłowo ocenić sytuacji, do których dochodzi na

Bezpieczeństwo dróg w twoim miejscu zamieszkania

Polska podjęła współpracę w ramach EuroRap, której efektem było stworzenie mapy ryzyka na polskich drogach. Dzięki temu poruszając się po Polsce można odnaleźć mapę ryzyka dla naszego kraju i przed podróżą szczegółowo się z nią zapoznać. Jest to również doskonała wskazówka dla samorządów i jednostek

Europejski program oceny ryzyka na drogach

W całej Europie prowadzone są pomiary ryzyka społecznego występującego na droga w ramach ogólnoeuropejskiego projektu przygotowywane są również mapy ryzyka dla poszczególnych krajów. Takie pomiary prowadzone są w ramach wspólnych projektów takich jak EuroRap, w którym to opracowywane są mapy ryzyka dla Europy (a konkretnie