Wskaźniki bezpieczeństwa ruchu

Podstawowe wskaźniki bezpieczeństwa ruchu Służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa na drodze, do jego oceny stosują różnorodne wskaźniki. Do najbardziej podstawowych należy liczba wypadków oraz liczba ofiar. Szczegółowe wskaźniki bezpieczeństw ruchu Jednak dla pełniejszego i bardziej szczegółowego obrazu bezpieczeństwa oraz zagrożeń jakie pojawiają się na drogach