Bezpieczna droga do szkoły

Bezpieczeństwo na drodze dotyczy również w dużej mierze dzieci, aby mogły się one poruszać bezpiecznie ulicami policja oraz nauczyciele w przedszkolach i szkołach prowadzą pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieci uczone są prawidłowego przechodzenia przez jezdnie oraz reakcji na sygnalizację świetlną. Innym sposobem

Kampanie społeczne poświęcone bezpieczeństwu na drogach

Źródło zdjęcia: www.wirtualnemedia.pl Reklama w służbie bezpieczeństwu Kampanie społeczne wykorzystują te same narzędzia, którymi posługuje się reklama, jednak jedyny co chcą sprzedać to odpowiednie postawy społeczne. Istnieje wiele różnorodnych kampanii, które miały i mają podnosić poziom bezpieczeństwa na drogach. „Piłeś? Nie jedź! Włącz myślenie!” To kampania

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

20 czerwca 2013 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyjęła dokument o nazwie Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Jest to wykaz zadań jakie stawia przed sobą Rada na lata 2013 – 2020, wśród najważniejszych założeń można wymienić przede wszystkim: zmniejszenie o połowę liczby zabitych