Stan dróg w Polsce a bezpieczeństwo

Według statystyk zły stan techniczny polskich dróg stanowi jedną z najczęstszych przyczyn wypadków w naszym kraju. Wśród największych zagrożeń dla bezpieczeństwa wymieniane są brak oddzielnych pasów jezdni dla samochodów jadących w przeciwnych kierunkach. Konieczność mijania pojazdów jadących z naprzeciwka stwarza bowiem ogromne zagrożenie. Najczęstszą wadą

Bezpieczeństwo na drodze rowerem

Rowerzysta jest podobnie jak samochód uczestnikiem ruchu drogowego, oznacza to, że ma takie samo prawo jak samochód poruszać się po jezdni i obowiązują go takie same przepisy ruchu drogowego co samochód. Oznacza to, że każdy kto wsiada na rower powinien posiadać wiedzę z zakresu ruchu

Bezpieczna droga do szkoły

Bezpieczeństwo na drodze dotyczy również w dużej mierze dzieci, aby mogły się one poruszać bezpiecznie ulicami policja oraz nauczyciele w przedszkolach i szkołach prowadzą pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieci uczone są prawidłowego przechodzenia przez jezdnie oraz reakcji na sygnalizację świetlną. Innym sposobem