Ryzyko na drogach w Europie

Najbezpieczniejsze drogi w Europie

Najbezpieczniejsze drogi można znaleźć w Szwecji, gdzie 80% dróg zaklasyfikowano jako drogi o bardzo małym ryzyku. Na kolejnych miejscach znalazły się Holandia – 50% dróg o bardzo małym ryzyku i Słowenia – 30% dróg o bardzo małym ryzyku.

Najniebezpieczniejsze drogi w Europie

Najgorzej wypada Polska gdzie ponad 60% dróg klasyfikowanych jest jako drogi o bardzo wysokim ryzyku, następnie Słowacja, gdzie 50% dróg to drogi bardzo wysokiego ryzyka i Chorwacja mając 30% takich dróg.

Europejska średnia

W większości pozostałych krajów europejskich ryzyko poruszania się po drogach zostało zaklasyfikowane jako małe lub średnie.