Ryzyko społeczne na drogach krajowych

Przez ryzyko społeczne rozumie się możliwość wystąpienia strat w ludziach lub strat ekonomicznych na danym obszarze w określonym czasie. Ryzyko społeczne jest to więc liczba wypadków, ofiar i kosztów jakie spowodowały wypadki na danym odcinku drogi w obranym fragmencie czasu, najczęściej jest to rok. Ocena ryzyka społecznego umożliwia wykrycie szczególnie niebezpiecznych odcinków dróg oraz podjęcie działań, które mają zapewnić bezpieczeństwo na drogach w tym obszarze.