Stan dróg w Polsce a bezpieczeństwo

Według statystyk zły stan techniczny polskich dróg stanowi jedną z najczęstszych przyczyn wypadków w naszym kraju.

Wśród największych zagrożeń dla bezpieczeństwa wymieniane są brak oddzielnych pasów jezdni dla samochodów jadących w przeciwnych kierunkach. Konieczność mijania pojazdów jadących z naprzeciwka stwarza bowiem ogromne zagrożenie.

Najczęstszą wadą techniczną dróg, jaka stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa stanowią koleiny. W Polsce na co drugim kilometrze dróg można zaobserwować koleiny o głębokości 2 cm, a na co czwartym są one większe niż 3 cm.