Wskaźniki bezpieczeństwa ruchu

Podstawowe wskaźniki bezpieczeństwa ruchu

Służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa na drodze, do jego oceny stosują różnorodne wskaźniki. Do najbardziej podstawowych należy liczba wypadków oraz liczba ofiar.

Szczegółowe wskaźniki bezpieczeństw ruchu

Jednak dla pełniejszego i bardziej szczegółowego obrazu bezpieczeństwa oraz zagrożeń jakie pojawiają się na drogach stosowane są jeszcze kryteria dodatkowe, które uwzględniają również wskaźniki takie jak liczba ofiar śmiertelnych na 100 wypadków, liczba wypadków przypadająca na 100 km, liczba wypadków i ich ofiar przypadająca na 1000 mieszkańców, liczba zabitych na 100 km.