Zasady bezpiecznego używania spalinowych wózków widłowych

 

Wózki widłowe zdominowały branżę magazynowania. Są obecne na niemalże każdym etapie; zarówno transportu, jak i przeładunku i składowania. Autoryzowani importerzy wózków widłowych spalinowych, np. tutaj oferują wiele nowoczesnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo używania tych urządzeń. Jednak w wielu przypadkach decyduje czynnik ludzki. Aby uniknąć zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu, pracownicy obsługujący wózki widłowe spalinowe muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP.

  • Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan techniczny urządzeń,
  • Przed uruchomieniem silnika należy pamiętać o kasku ochronnym oraz zapiąć pasy bezpieczeństwa,
  • Nie wolno przekraczać maksymalnej, dopuszczalnej ładowności wózka widłowego spalinowego,
  • Należy zachować szczególną ostrożność podczas wchodzenia w zakręty, a także uważać na pieszych,
  • Podczas pracy w kabinie może znajdować się tylko operator, który wykonuje wszelkie manewry w pozycji siedzącej,
  • Wózki widłowe spalinowe z gazem LPG mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby uprawnione,
  • Należy unikać brawury oraz gwałtownych manewrów,
  • Natychmiast zgłaszać zauważone usterki oraz wszelkie wypadki,
  • Unikać wykonywania czynności w pobliżu osób oraz zwracać uwagę na inne wózki widłowe spalinowe,
  • Po zakończonej pracy parkować wózek tylko w wyznaczonym do tego miejscu.

Dodaj komentarz